Det afhænger af din nuværende situation og de udfordringer, du oplever. Hvis det er problematikker, der måske har bygget sig op over en længere årrække, er det sjældent tilstrækkeligt med en enkelt session, og her skal der flere sessioner til.

Min anbefaling er:

At du starter med at investere i de første 3 sessioner med cirka en uges mellemrum for at få sat gang i processen, og så du kan afprøve, om min tilgang og Elastic Movement Therapy giver mening for dig og din krop. Efter 3 sessioner bør du have mærkbar effekt, og der evaluerer vi dit videre forløb. Efterfølgende er det meget individuelt, hvor ofte det er relevant med en EMT session. Afhængig af målsætningen, prioriterer nogle at komme en gang om ugen og opnår på den måde hurtige resultater, andre vælger at komme en gang om måneden eller efter behov.

Med hensyn til hjemmeøvelser så ved jeg, at nogle enkelte øvelser kan gøre en meget forskel for de fleste, men….. jeg ved også, at for nogle bliver det en stor stressfaktor at skulle lave øvelser hjemme – også selvom de kun tager 5 minutter.

Så min holdning er, at øvelser er noget, som vi taler om i løbet af EMT sessionen – hvis det giver mening i forhold til din målsætning og dit liv.