Hvad er EMT?

Elastic Movement Therapy er en unik fusion af “Hands on”, personlig træning & coaching værktøjer i ét, hvilket gør, at du opnår effektive og langvarige resultater. EMT sessionerne styrker din indre gps – de styrker din fornemmelse for egen krop, og hvad du har brug for i jagten på at få det bedre.

Hvad får du ud af en EMT session?

EMT sessioner hjælper dig med at nulstille kroppen og genskabe dens bevægelser & elasticitet – du kan opnå færre smerter – bedre bevægelighed – optimeret styrke – færre spændinger – bedre restitution & søvn – og ikke mindst; følelsen af at have det bedre.

Hvordan foregår sessioner?

EMT sessionerne varer ca 75 minutter og vil enten fokusere på at løsne og skabe bevægelse i hele kroppen eller fokusere mere specifikt på et problemområde. Der vil dog altid blive fokuseret på helhed og sammenhænge og ikke på et “quick fix”.

Under dit EMT forløb udvikler du sammen med din EMT terapeut en plan for dine behov. Dette kan være en kombination af EMT sessioner på briks og specialdesignede hjemmeøvelser. EMT fokuserer på helhed og på at give en fornemmelse af årsagssammenhænge, hvilket giver dig en langt bedre mulighed for at undgå, at problemerne opstår igen. Da hovedfokus under EMT sessionen er aktiv bevægelse på briks, foregår EMT teknikkerne med bevægeligt tøj, eller træningstøj på.

EMT sessionerne giver dig en god fornemmelse for, hvordan din krop hænger sammen, og hvor fokus er på helheden. Målet er, at du opnår en bedre ejerskabsfornemmelse over din krop, og dermed får nemmere ved at navigere i egen krop og egen sundhed.

Hvor mange EMT sessioner er anbefalet?

Vi anbefaler, at du investerer i de 3 første sessioner – gerne med ca 1 uges mellemrum – for at kickstarte din krop. Derudover vil du som oftes instrueres i specialtilpassede hjemmeøvelser, som øger effekten af dine behandlinger.

Efter 3 EMT sessioner bør du have en mærkbar effekt, og der evaluerer vi dit videre forløb. Da EMT teknikkerne er effektive, vil nogen opleve stor effekt efter kun 3 gange, men vi anbefaler at du investerer i jævnlige besøg hos din EMT terapeut. Dette vil optimere din investering markant, og sandsynligheden er, afhængig af den målsætning du kommer ind med fra start, at du opnår gode og langvarige resultater.

Hvorfor er EMT en unik metode?

EMT; konceptet, hvor videnskab møder kreativitet.

På den ene side understøttes EMT af nyere forskning, som er med til at videreudvikle og styrke konceptet. EMT er under konstant udvikling i takt med, at der kommer relevant forskning, som påvirker, hvordan konceptet former sig.

På den anden side, er vi alle sammen født med en krop, som er et stykke kunst, der er unikt. De aktive EMT teknikker kan kraftfuldt og nærmest magisk modellere dig, så længe du er med i processen – hvilket gør EMT teknikkerne helt anderledes, end alt andet du har prøvet.

Hovedformålet er at give dig redskaber, så du kan mærke din egen krop, dit eget liv og blive herre over egne valg – og leve derefter.