Hvad er Elastic Movement Therapy?

Elastic Movement Therapy (EMT) er en unik fusion af “Hands on”, personlig træning & coaching værktøjer i ét, hvilket gør, at du opnår effektive og langvarige resultater. EMT behandlingerne styrker din indre gps – de styrker din fornemmelse for egen krop, og hvad du har brug for i jagten på at få det bedre.

Hvad får du ud af en EMT session?

En EMT session hjælper dig med at nulstille kroppen og genskabe dens bevægelser & elasticitet – du kan opnå færre smerter – bedre bevægelighed – optimeret styrke – færre spændinger – bedre restitution & søvn – og ikke mindst; følelsen af at have det bedre.

Hvordan foregår sessionerne?

EMT sessionerne varer 60 – 90 minutter og vil enten fokusere på at løsne og skabe bevægelse i hele kroppen eller fokusere mere specifikt på et problemområde. Der vil dog altid blive fokuseret på helhed og sammenhænge og ikke på et “quick fix”.

Under dit EMT forløb kan du sammen med din EMT terapeut udvikle en plan for dine behov. Dette kan være en kombination af EMT sessioner på briks/gulv og specialdesignede hjemmeøvelser. EMT fokuserer på helhed og på at give en fornemmelse af årsagssammenhænge, hvilket giver dig en langt bedre mulighed for at undgå, at problemerne opstår igen. Da hovedfokus under EMT sessionerne er aktiv bevægelse på briks/gulv, foregår EMT teknikkerne med  træningstøj på.

EMT sessionerne giver dig en god fornemmelse for, hvordan din krop hænger sammen, og hvor fokus er på helheden. Målet er, at du opnår en bedre ejerskabsfornemmelse over din krop, og dermed får nemmere ved at navigere i egen krop og egen sundhed.

Hvor mange EMT sessioner er anbefalet?

Den første EMT session består af en samtale, en introduktion til EMT tankegangen, en EMT session på briks/gulv og en anbefaling.
Som nævnt er Elastic Movement Therapy er ikke et quick-fix, og vi anbefaler, at du investerer i de 3 første sessioner – gerne med ca 1 uges mellemrum – for at kickstarte din krop. Derudover vil du som oftes instrueres i specialtilpassede hjemmeøvelser, som øger effekten af dine sessioner.

Efter 3 EMT sessioner  bør du have en mærkbar effekt, og der evaluerer vi dit videre forløb. Da EMT teknikkerne er effektive, vil nogen opleve stor effekt efter kun 3 gange, men vi anbefaler at du investerer i jævnlige besøg hos din EMT terapeut. Dette vil optimere din investering markant, og sandsynligheden er, afhængig af den målsætning du kommer ind med fra start, at du opnår gode og langvarige resultater.

Hvorfor er EMT en unik metode?

EMT; konceptet, hvor videnskab møder kreativitet.

På den ene side understøttes EMT af nyere forskning, som er med til at videreudvikle og styrke konceptet. EMT er under konstant udvikling i takt med, at der kommer relevant forskning, som påvirker, hvordan konceptet former sig.

På den anden side, er vi alle sammen født med en krop, som er et stykke kunst, der er unikt. De aktive EMT teknikker kan kraftfuldt og nærmest magisk modellere dig, så længe du er med i processen – hvilket gør EMT teknikkerne helt anderledes, end alt andet du har prøvet.

Hovedformålet er at give dig redskaber, så du kan mærke din egen krop, dit eget liv og blive herre over egne valg – og leve derefter

Elastic Movement Therapy er udviklet af Hilde Gudding Holan.
Her er et link til hendes hjemmeside: https://www.hildeholan.com/